Thi công sơn nền nhà máy mây tre đan Yên Hưng – Ân THi